KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MYSŁAKOWICACH OGŁASZA ZAPISY DO PRZEDSZKALA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 r. DLA DZIECI URODZONYCH W LATACH 2016, 2015, 2014, 2013 ORAZ DZIECI URODZONYCH DO 31 MARCA 2017 r. KTÓRE BĘDĄ PRZYJMOWANE  JEŻELI PRZEDSZKOLE BĘDZIE DYSPONOWAŁO WOLNYMI MIEJSCAMI PO ZAKOŃCZENIU I ETAPU REKRUTACJI

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 TRWAJĄ OD 15.02.2019 r. DO 29.03.2019 r.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ HARMONOGRAMEM REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGOW MYSŁAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2019/20 KTÓRE STANOWIĄ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 0050.02.2019 WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych roku szkolnym 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mysłakowice

KARTY ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA www.przedszkole.myslakowice.pl
W BIURZE KANCELARII ORAZ W BIURZE KSIĘGOWOŚCI

POWYŻSZE INFORMACJE ZOSTAŁY PODANE DO OGÓLNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA TABLICACH OGŁOSZENIOWYCH PRZEDSZKOLA I GMINY MYSŁAKOWICE

Mysłakowice, 10.01.2019 r.
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach – Zdzisława Dulak


 

NOWE KARTY ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA BĘDĄ PRZYJMOWANE OD 15.02.2019r

ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM NR 0050.02.2019r WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE Z DNIA 4 STYCZNIA 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych roku szkolnym 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mysłakowice

Dokumenty :