Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

W dniu 12.04.2022 Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach podpisało porozumienie z Gminą Mysłakowice na tryb realizacji Priorytetu 3 “Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
W ramach realizacji Programu w przedszkolu odbywało i odbywa się wiele inicjatyw propagujących czytanie dla dzieci jak i zainteresowanie czytelnictwem. Dzieci uczestniczą w codziennym czytaniu przez nauczycieli , jak mają możliwość uczestniczyć w zajęciach na których zaproszeni goście czytają dla nich.

1

Zakupiono dla dzieci nowości czytelnicze w postaci książek z serii Czytaj z Albikiem. Książki wyposażone są w interaktywne długopisy, dzięki czemu nawet 3-latek może korzystać z książeczek i odkrywać fascynujący świat w nich zawarty.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Szanowni Rodzice! - „Dlaczego warto czytać”

Nasze Przedszkole przystąpiło do realizacji ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
Głównym celem podjętych przez nauczycieli działań jest podniesienie poziomu aktywności czytelniczej oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Specjaliści
zajmujący się rozwojem dziecka w sposób szczególny podkreślają znaczący wpływ czytania na wspieranie tego procesu. Zadaniem Przedszkola jest sprawić aby książka
zaspokajała różnorodne potrzeby i pragnienia dziecka, zarówno intelektualne jak i emocjonalne.
Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że zamiłowanie do książek nie należy wyłącznie do zadań Przedszkola. Wymaga ono powszechnego zainteresowania. Musi się odwoływać również do zaangażowania rodziców i różnych instytucji oświatowych. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób – czytajmy dzieciom!
Pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce w domu rodzinnym. To właśnie rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci postaw i nawyku czytania. Rodzice I dziadkowie czytali swoim dzieciom baśnie, bajki i wiersze, już w wiekach wcześniejszych.
Jeszcze zanim dziecko zacznie mówić i czytać samodzielnie, powinno dobrze osłuchać się z językiem ojczystym i zbudować jak największy zasób słów, które rozumie. Czytając dziecku codziennie można wiele zdziałać, bowiem czytanie to wspólnie spędzony czas, wzmacnianie więzi i wzajemnego zaufania.
Nabywanie umiejętności czytania jest procesem długim i rozwojowym. Dlatego z czasem to szkoła przejmuje część zadań związanych z utrwalaniem zamiłowania do książek. Dzięki współpracy możemy wyrobić w dziecku nawyk regularnego sięgania po książki, możemy sprawić, że czytanie będzie dla niego czymś ważnym i kojarzyć będzie się z przyjemnym spędzaniem czasu.

PAMIĘTAJMY!
CZYTAJMY DZIECKU 20 MINUT DZIENNIE, CODZIENNIE!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

10 powodów, dla których warto czytać dziecku książki:
1. Czytanie książek zacieśnia więź uczuciową między rodzicami, a dzieckiem. Dziecko wsłuchane jest w głos rodzica, a bliski kontakt daje poczucie bezpieczeństwa.
2. Książki rozwijają wyobraźnię dziecka.
3. Słuchanie czytanych książek rozwija inteligencję dziecka, wzbogaca słownictwo, uczy ładnego budowania zdań i zachęca do samodzielnej nauki i czytania.
4. Książki wychowują.
5. Książki wyrabiają wrażliwość. Niejedna książka poruszy nasze serca.
6. Słuchanie książek odpręża i pozwala przyjemnie spędzić czas.
7. Książki rozwijają pasje u dzieci.
8. Czytanie książek przekazuje nam wiele informacji o dziecku.
9. Książki porządkują dziecięcy świat. Dzięki bajkowym postaciom dziecku łatwiej jest zrozumieć codzienne sprawy.
10. Książki podpowiadają, jak porozumieć się z rówieśnikami i rodzeństwem.
Czytanie:
- poprawia pamięć,
- ćwiczy mózg,
- wzbogaca słownictwo,
- uczy wyrażania uczuć,
- pomaga zrozumieć rzeczywistość,
- uczy rozumieć innych ludzi,
- dostarcza wiedzy,
- uczy przyswajania nowych wiadomości,
- ułatwia naukę,
- utrwala zasady ortografii,
- rozwija emocjonalnie,
- uczy empatii,
- poprawia koncentrację,
- uczy cierpliwości,
- przyspiesza rozwój mowy u małych dzieci,
- rozwija umiejętności komunikacyjne.
Szanowni Państwo, pamiętajmy – nie rodzimy się z potrzebą czytania, tę potrzebę się nabywa. Dzieci, którym od najmłodszych lat czytamy i w których zaszczepimy miłość do książek, na pewno będą czytać w przyszłości

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

2