KOMUNIKAT W SPRAWIE REKRUTACJI

DYREKTOR PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MYSŁAKOWICACH OGŁASZA ZAPISY DO PRZEDSZKALA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 r.

DLA DZIECI URODZONYCH W LATACH 2017, 2016, 2015, 2014,

DZIECI URODZONE DO 31 MARCA 2018 r. BĘDĄ PRZYJMOWANE JEŻELI PRZEDSZKOLE BĘDZIE DYSPONOWAŁO WOLNYMI MIEJSCAMI PO ZAKOŃCZENIU I ETAPU REKRUTACJI

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021 TRWAJĄ OD 17.02.2020 r. DO 31.03.2020 r.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach na Rok szkolny 2020/21 oraz Harmonogramem który stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.115.2019 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych roku szkolnym 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mysłakowice

Karty zapisu dziecka do przedszkola można pobrać:

  • ze strony internetowej przedszkola www.przedszkole.myslakowice.pl /zakładka DLA RODZICÓW / DOKUMENTY DO POBRANIA
  • w biurze kancelarii
  • w biurze księgowości

POWYŻSZE INFORMACJE ZOSTAŁY PODANE DO OGÓLNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA TABLICACH OGŁOSZENIOWYCH PRZEDSZKOLA I GMINY MYSŁAKOWICE

Dokumenty :