Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W MYSŁAKOWICACH ROK SZKOLNY 2017 / 2018

Czas od - do Rodzaj aktywności dzieci

 • 6:30 – 7:45
  Przyjmowanie dzieci do przedszkola. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Zabawy swobodne inspirowane przez dzieci i nauczyciela. Praca o charakterze wyrównawczym, korekcyjnym, wspomagającym rozwój dziecka.
  Zabawy ruchowe. Kontakty z rodzicami.
 • 7:45 – 8:30
  Czynności porządkowe. Przygotowanie do posiłku. Wprowadzanie i doskonalenie nawyków prozdrowotnych.
  Dzieci starsze – wyznaczenie dyżurnych oraz pełnienie dyżurów.
  I Śniadanie.
 • 8:30 – 9:30
  Zajęcia obowiązkowe w sali lub w ogrodzie wg. wybranego programu wychowania przedszkolnego.
  Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dominacją działalności umysłowej, ruchowej, plastycznej muzycznej, prowadzone z całą grupą lub w małych zespołach w sali lub poza przedszkolem.
 • 9:30 – 11:00
  Zajęcia dodatkowe wynikające z projektu organizacyjnego (j. angielski, religia…) , Zabawy dowolne. Zabawy relaksacyjne. Odpoczynek. Słuchanie bajek, opowiadań, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela.
  Dzieci młodsze - pobyt w ogrodzie, gry i zabawy ruchowe, zabawy badawcze, spacery i wycieczki, obserwacja przyrody.
  Zajęcia indywidualne z dziećmi zdolnymi oraz z dziećmi ze specyficznymi trudnościami rozwojowymi według planu pomocy psychologiczno – pedagogicznej .
 • 11.00 – 11:30
  Czynności porządkowe. Czynności higieniczne, samoobsługowe w toalecie. Wprowadzanie i doskonalenie nawyków prozdrowotnych. Przygotowanie do posiłku. Dzieci starsze pełnienie dyżurów.
  II śniadanie.
 • 11:30 – 13:00
  Dzieci młodsze - leżakowanie.
  Zajęcia indywidualne z dziećmi zdolnymi oraz z dziećmi ze specyficznymi trudnościami rozwojowymi według planu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  Dzieci starsze - czynności samoobsługowe w szatni.
  Pobyt w ogrodzie, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, zabawy badawcze, prace porządkowe.
  Spacery i wycieczki – obserwacja przyrody, rekreacja.
  Odchodzenie dzieci realizujących podstawę programową.
 • 13:00- 14:00
  Zabawy ruchowe i czynności sanitarno-higieniczne przed obiadem. Wprowadzanie i doskonalenie nawyków prozdrowotnych.
  Przygotowanie do posiłku. Obiad. Odpoczynek po obiedzie.
 • 14:00 – 16:30
  Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie. Zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Praca indywidualna z dziećmi. Odchodzenie dzieci. Kontakty z rodzicami.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA - pobierz