Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU  PUBLICZNYM  W  MYSŁAKOWICACH

Godzina

Rodzaj aktywności dzieci

6:30 – 7:45

Przyjmowanie dzieci do przedszkola. Rozmowy indywidualne z dziećmi. Zabawy swobodne inspirowane przez dzieci i nauczyciela. Praca o charakterze wyrównawczym, korekcyjnym, wspomagającym rozwój dziecka. 

Zabawy ruchowe. Kontakty z rodzicami.

 7:45 – 8:30

Czynności porządkowe. Przygotowanie do posiłku. Wprowadzanie i doskonalenie nawyków prozdrowotnych. 

Dzieci starsze – wyznaczenie dyżurnych oraz pełnienie dyżurów.

Śniadanie-realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

8:30-9:30

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dominacją działalności umysłowej, ruchowej, plastycznej muzycznej, prowadzone w sali lub poza przedszkolem.

9:30-10:30

Zajęcia dodatkowe wynikające z projektu organizacyjnego  (j. niemiecki, religia, rytmika). Zabawy dowolne. Zabawy relaksacyjne. Odpoczynek. Słuchanie bajek, opowiadań, zabawy z niewielkim udziałem nauczyciela. Czytanie  dzieciom.  

Dzieci młodsze - pobyt w ogrodzie.

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacery, wycieczki, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków- doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola..

Zajęcia indywidualne z dziećmi zdolnymi oraz z dziećmi ze specyficznymi trudnościami rozwojowymi według planu pomocy psychologiczno-pedagogicznej .

10.30-11:30

Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe i opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe. Dzieci starsze pełnienie dyżurów.

Obiad-celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

11:00-13:30

Dzieci młodsze (3-latki) -  leżakowanie, słuchanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, masażyki relaksacyjne, przestrzeganie praw innych dzieci do odpoczynku. Wyciszenie ochrona systemu nerwowego.

Zajęcia indywidualne z dziećmi zdolnymi oraz z dziećmi ze specyficznymi trudnościami rozwojowymi według planu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Dzieci starsze - pobyt w ogrodzie.

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacery, wycieczki, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków- doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola..

Przygotowanie do posiłku.  Dzieci starsze pełnienie dyżurów.

13:30-14:30

Przygotowanie do podwieczorku - czynności higieniczne i samoobsługowe. Podwieczorek-kultura spożywania posiłków. Odpoczynek po podwieczorku. Czytanie  dzieciom. 

14:30-16:30

Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci. Zajęcia dodatkowe .  Kontakty indywidualne z rodzicami.