Projekt Gramy zmysłami III edycja

Gramy zmysłami III edycja

Głównym celem jest innowacyjne i kreatywne podejście do tematyki rozwijania zmysłów u dzieci. Tworzenie przez nauczycieli odpowiednich warunków do poznawania świata wieloma zmysłami oraz budowania wiedzy na temat integracji sensorycznej.

Projek Jestem małym przyjacielem przyrody

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Jestem małym przyjacielem przyrody".

Cel: 1. rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

Projekt Kicia Kocia

 Ogólnopolski Projekt " Z Kicią Kocią maluchy zmieniają sie w zuchy".

Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych przedszkolaków  - naszych PYTALSKICH, łagodna adaptacja do warunków przedszkolnych, poprzez utożsamianie się z bohaterami książkowymi oraz rozwijanie potencjału poznawczego dzieci.

Program Klub Mleczaka

"Klub Mleczaka" Ogólnopolski Program Profilaktyki Higieny Jamy Ustnej dla przedszkolaków.

Program ma na celu, edukację z zakresu profilaktyki stomatologicznej oraz zmianę nawyków higienicznych dzieci i dorosłych.