Witam Państwa

Poniżej zamieszczam pliki do pobrania ze zdalnego nauczania oraz informację dotyczącą zapisów dzieci na rok szkolny 2020/2021 do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Jeleniej Górze.

ZDALNE NAUCZANIE

pobierz - GRUPA I BIEDRONKI 01- 05. 06.2020r
pobierz - GRUPA II MOTYLKI 01-05.06.2020r
pobierz - GRUPA III SKRZATY 01-05.06.2020r
pobierz - GRUPA IV ŻABKI 01-05.06.2020r
pobierz - GRUPA V SMERFY 01.-05.06.2020r
pobierz - GRUPA VI MISIE 01-05.06.2020r
pobierz - GRUPA VII PSZCZÓŁKI 01-05.06.2020r
pobierz - RELIGIA 01-05.06.2020r
pobierz - TERAPIA LOGOPEDYCZNA 01-05.06.2020r
pobierz - TERAPIA PEDAGOGICZNA 01-05.06.2020r
pobierz - TERAPIA RUCHOWA 01-05.06.2020r

Witam Państwa serdecznie !

Nasze przedszkole wznowiło działalność, przyjmując dzieci zdeklarowane w ankietach które spełniają kryteria pierwszeństwa przyjęcia do placówki, zachowując rygor sanitarny.
W dalszym ciągu realizowana jest podstawa programowa zdalnie tak jak miało to miejsce dotychczas dla dzieci pozostających w domu, których rodzice zdecydowali się chronić je przed wirusem w trakcie trwania epidemii COVID – 19.
W chwili obecnej realizujemy podstawę programową zdalnie i stacjonarnie.
W związku z powyższym przesyłamy następny zakres materiałów, pomocnych do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z podziałem na poszczególne grupy oraz materiały z terapii. Materiały zamieszczone są w plikach do pobrania. Jednocześnie informuję, że nauczycielki w dalszym ciągu będą się kontaktować z Państwem i z dziećmi za pomocą sms, portali społecznościowych, on-line lub telefonicznie, udzielając wszelkiej pomocy w ramach wsparcia.

Pozdrawiam Państwa serdecznie. Dziękuję za super zdjęcia od naszych pracusiów. Radzicie sobie rewelacyjnie. Brawo !!!

Z poważaniem Zdzisława Dulak – dyrektor Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach

PLIKI DO POBRANIA :

plik - GRUPA I BIEDRONKI 25-29.05.2020r
plik - GRUPA II MOTYLKI 25-29.05.2020r
plik - GRUPA III SKRZATY 25-29.05.2020r
plik - GRUPA IV ŻABKI 25-29.05.2020r
plik - GRUPA V SMERFY 25- 29.05.2020r
plik - GRUPA VI MISIE 25-29.05.2020r
plik - GRUPA VII PSZCZÓŁKI 25-29.05.2020r
plik - RELIGIA 25-29.05.2020r
plik - RYTMIKA 25-29.05.2020r
plik - TERAPIA LOGOPEDYCZNA 25-29.05.2020
plik - TERAPIA PEDAGOGICZNA 25-29.05.2020R

Informacja

W trakcie trwania epidemii COVID – 19
Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach wznawia działalność opiekuńczą od 25.05.2020r. stosując rygor sanitarny zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

  • Przyjmowane będą tylko dzieci zdeklarowane w ankietach,spełniające kryteria pierwszeństwa przyjęcia do placówki.

Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola będzie musiał podpisać zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka oraz oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami postępowania w trakcie pandemii koronawirusa covid-19 w Przedszkolu Publicznym w Mysłakowicach opracowanymi na podstawie:

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. Z 2020 poz. 493 ze zm.),
  • Wytycznych dla przedszkoli opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia oraz przyjęciu ich do stosowania.

Dla dzieci pozostających w domu będzie realizowana podstawa programowa zdalnie tak jak dotychczas.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W TRAKCIE PANDEMII KORONAWIRUSA COVID-19 W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W MYSŁAKOWICACH

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
Wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.
Cel procedur:
Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników świadczących pracę w normalnym trybie (na terenie zakładu pracy) w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 na terenie Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach
Zakres procedur:
Niniejsze procedury dotyczą wszystkich pracowników Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach świadczących pracę na terenie placówki w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.
Sposób prezentacji procedur.
1. Umieszczenie treści dokumentów na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach.
2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującymi w Przedszkolu Publicznym w Mysłakowicach procedurami poprzez przekazanie ich treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Publicznym w Mysłakowicach.
4. Zapoznanie wszystkich pracowników Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach z treścią procedury.
Tryb dokonania zmian w procedurach
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
SPIS PROCEDUR :
PROCEDURA NR 1 – DOTYCZY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W TRAKCIE PANDEMI KORONAWIRUSA COVID-19 DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MYSŁAKOWICACH PRZYCHODZĄCYCH DO PRACY
PROCEDURA NR 2 – DOTYCZY WYDAWANIA POSIŁKÓW OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W MYSŁAKOWICACH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
PROCEDURA NR 3 – DOTYCZY DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK NA CZAS PANDEMII OBOWIĄZUJĄCA W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU W MYSŁAKOWICACH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
PROCEDURA NR 4 – DOTYCZY KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL – DYREKTOR, NAUCZYCIEL – RODZIC NA CZAS PANDEMII OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W MYSŁAKOWICACH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
PROCEDURA NR 5 -DOTYCZY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU
NA CZAS PANDEMII OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MYSŁAKOWICACH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
PROCEDURA NR 6 - DOTYCZY BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W MYSŁAKOWICACH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19
PROCEDURA NR 7 - DOTYCZY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA OBOWIĄZUJĄCA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W MYSŁAKOWICACH W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

Procedury wchodzą w życie z dniem: 25.05.2020r

Procedury i oświadczenia - pobierz

Z poważaniem Zdzisława Dulak – dyrektor Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach.

Witam Państwa serdecznie!!!

Zamieszczam kolejną porcję materiałów za pomocą których możemy realizować Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w formie wspólnych zabaw w domu.
Przygotowywane na bieżąco przez nas materiały obejmują treści programowe, zaczerpnięte z Programów Wychowania Przedszkolnego przyjętych przez Radę Pedagogiczną a realizowanych w tym roku szkolnym.
Serdecznie zapraszamy Państwa do pobrania plików zamieszczonych poniżej. Znajdują się w nich materiały dla wszystkich grup wiekowych oraz materiały do zajęć z terapii pedagogicznej, ruchowej, logopedycznej, zajęć z religii i zajęć rytmicznych.
Życzę Państwu zdrowia a wszystkim naszym słodziakom, tradycyjnie macham łapką tak to jak robiłam w przedszkolu na przywitanie oraz przesyłam im bezpieczne buziaki. Pozdrawiam.
Zdzisława Dulak – dyrektor Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach.

PLIKI DO POBRANIA :

pobierz - GRUPA I BIEDRONKI 18-22.05.2020r
pobierz - GRUPA II MOTYLKI 18-22.05.2020r
pobierz - GRUPA III SKRZATY 18-22.05.2020r
pobierz - GRUPA IV ŻABKI 18-22.05.2020r
pobierz - GRUPA V SMERFY 18-22.05.2020r
pobierz - GRUPA VI MISIE 18-22.05.2020r
pobierz - GRUPA VII PSZCZÓŁKI 18-22.05.2020r
pobierz - RELIGIA 18-22.05.2020r
pobierz - RYTMIKA 18-22.05.2020r
pobierz - TERAPIA LOGOPEDYCZNA 18-22.05.2020r
pobierz - TERAPIA PEDAGOGICZNA 18-22.05.2020r
pobierz - TERAPIA RUCHOWA 18-22.05.2020r

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 6/2020

DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MYSŁAKOWICACH z dnia 14.05.2020r

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym w Mysłakowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) oraz Zarządzenia Nr 0050.54.2020 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mysłakowice.,
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach w okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.przedszkole@myslakowicepl oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zdzisława Dulak – dyrektor Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach