WITAM PAŃSTWA !!!

WITAM PAŃSTWA !!!
Przesyłamy następny zakres materiałów, pomocnych do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z podziałem na poszczególne grupy oraz materiały z terapii. Materiały zamieszczone są w plikach do pobrania. Jednocześnie informuję, że nauczycielki w dalszym ciągu będą się kontaktować z Państwem i z dziećmi za pomocą sms, portali społecznościowych, on-line lub telefonicznie, udzielając wszelkiej pomocy w ramach wsparcia.
Ponadto Przedszkole pełni dyżur i można zadzwonić na numer 75 7131 038 lub 571 335 968 aby uzyskać więcej informacji.

Pozdrawiam Państwa serdecznie, życząc zdrowia i spokoju ducha w tej trudnej sytuacji, no i oczywiście macham do swoich słodziaków jak to robiliśmy codziennie w przedszkolu.
Z poważaniem Zdzisława Dulak – dyrektor Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach

PLIKI DO POBRANIA :
pobierz - GRUPA I BIEDRONKI 11-15.05.2020r
pobierz - GRUPA II MOTYLKI 11-15.05.2020r
pobierz - GRUPA III SKRZATY 11-15.05.2020r
pobierz - GRUPA IV ŻABKI 11-15.05.2020r
pobierz - GRUPA V SMERFY 11-15.05.2020r
pobierz - GRUPA VI MISIE 11-15.05.2020r
pobierz - GRUPA VII PSZCZÓŁKI 11-15.2020r
pobierz - RELIGIA 11-15.05.20
pobierz - RYTMIKA 11-15.05. 2020
pobierz - TERAPIA PEDAGOGICZNA 11-15.05.2020
pobierz - TERAPIA LOGOPEDYCZNA 11-15.05.2020r
pobierz - TERAPIA RUCHOWA

Dokumenty do pobrania

Zamieszczam następną porcję materiałów opracowanych przez nauczycielki grup za pomocą których możemy realizować Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w formie wspólnych zabaw w domu.

Przygotowywane na bieżąco materiały obejmują treści programowe, zaczerpnięte z Programów Wychowania Przedszkolnego przyjętych przez Radę Pedagogiczną a realizowanych w tym roku szkolnym.
Serdecznie zapraszamy Państwa do pobrania plików, zamieszczonych poniżej dla wszystkich grup wiekowych.

Życzę Państwu zdrowia a wszystkim naszym słodziakom przesyłam bezpieczne buziaki. Pozdrawiam.
Zdzisława Dulak – dyrektor Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach.

pobierz - ANKIETA DLA RODZICÓW 06.05.2020

pobierz - GRUPA I Biedronki 04-08.05.2020r
pobierz - GRUPA II Motylki 04-08.05.2020r
pobierz - GRUPA III SKRZATY 04.-08.05.2020r
pobierz - GRUPA IV żabki 04. - 08. 05.2020r
pobierz - GRUPA V SMERFY 04.-08.05.2020r
pobierz - GRUPA VI Misie 04-08.05.20202r
pobierz - GRUPA VII Pszczóˆki 04-08.05.2020r
pobierz - RELIGIA 04-08.05.2020r
pobierz - RYTMIKA 04-08.05.2020r
pobierz - TERAPIA LOGOPEDYCZNA 04.05.2020
pobierz - TERAPIA PEDAGOGICZNA 04.-08.05.2020r

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2020

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 5/2020 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MYSŁAKOWICACH
z dnia 05.05.2020r

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym w Mysłakowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) oraz Zarządzenia Nr 0050.44.2020 Wójta Gminy Mysłakowice z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie czasowego zamknięcia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mysłakowice.,
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 17 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.przedszkole@myslakowicepl oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zdzisława Dulak – dyrektor Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach

rekrutacja

WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MYSŁAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2020/21
WYWIESZONE SĄ DO WIADOMOŚCI RODZICÓW NA DRZWIACH PRZEDSZKOLA

INFORMACJE W SPRAWIE PRZYJĘCIA MOŻNA RÓWNIEŻ UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU 571 335 968

Z poważaniem Zdzisława Dulak

WITAM PAŃSTWA

Zamieszczam następną porcję materiałów opracowanych przez nauczycielki grup za pomocą których możemy realizować Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego w formie wspólnych zabaw w domu.

Przygotowywane na bieżąco materiały obejmują treści programowe, zaczerpnięte z Programów Wychowania Przedszkolnego przyjętych przez Radę Pedagogiczną a realizowanych w tym roku szkolnym.
Serdecznie zapraszamy Państwa do pobrania plików, zamieszczonych poniżej dla wszystkich grup wiekowych.

Życzę Państwu zdrowia a wszystkim naszym słodziakom przesyłam bezpieczne buziaki. Pozdrawiam.
Zdzisława Dulak – dyrektor Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach.

PLIKI DO POBRANIA :

pobierz - GRUPA I BIEDRONKI 20-24.04.20
pobierz - GRUPA II MOTYLKI 20-24.04.20
pobierz - GRUPA III SKRZATY 20-24.04.20
pobierz - GRUPA IV ˝ABKI 20- 24.04.20
pobierz - GRUPA V SMERFY 20-24.04.20
pobierz - GRUPA VI MISIE 20-24.04.20
pobierz - GRUPA VII PSZCZŕťKI 20-24.04.20
pobierz - RELIGIA 20-24.04.20
pobierz - TERAPIA PEDAGOGICZNA 20-24.04.20

Witam Serdecznie !!!

Na chwilę obecną zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej1. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty w tym i przedszkola są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z powyższym przesyłamy następny zakres materiałów, pomocnych do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego z podziałem na poszczególne grupy. Materiały zamieszczone w plikach do pobrania. Jednocześnie informuję, że nauczycielki w dalszym ciągu będą się kontaktować z Państwem i z dziećmi za pomocą sms, portali społecznościowych, on-line lub telefonicznie, udzielając wszelkiej pomocy w ramach wsparcia.
Ponadto Przedszkole pełni dyżur i można zadzwonić na numer 75 7131 038 lub 571 335 968 aby uzyskać więcej informacji.

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Kowarach udziela pomocy w zakresie wsparcia psychologicznego osobom potrzebującym.
Poniżej cytuję ważną informację ze strony Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kowarach
„ Szanowni Państwo, rozumiejąc Państwa niepokój w związku z istniejąca pandemią i chcąc uspokoić panujące nastroje, uruchamiamy dyżury naszych psychologów, podczas których będziecie mogli państwo w sposób telefoniczny lub mailowy zadać niepokojące Was pytania i uzyskać na nie odpowiedzi.
I tak:
We wtorki i czwartki od godziny 9.00 do 12.00 oczekujemy na Państwa telefony pod numerem
515 557 880
oraz drogą mailową od poniedziałku do piątku na zadane przez Państwa pytania odpowiadać będziemy pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.”.

Pozdrawiam Państwa serdecznie, życząc zdrowia i spokoju ducha w tej trudnej sytuacji, no i oczywiście macham do swoich słodziaków jak to robiliśmy codziennie w przedszkolu. Z poważaniem Zdzisława Dulak – dyrektor Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach

pobierz - GRUPA I BIEDRONKI
pobierz - GRUPA II Motylki
pobierz - GRUPA III - SKRZATY
pobierz - Grupa IV żabki
pobierz - GRUPA V SMERFY
pobierz - GRUPA VI MISIE
pobierz - GRUPA VII PSZCZÓŁKI
pobierz - Kuba
pobierz - RELIGIA
pobierz - Terapia pedagogiczna
pobierz - Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna PYTANIA I ODPOWIEDZI