Program „Przyjaciele Zippiego”

„Przyjaciele Zippiego”

Cel: międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

„Witaminki”-projekt edukacyjny.

„Witaminki”-projekt edukacyjny.

Cele projektu: promowanie zdrowych nawyków żywieniowych,zachęcanie do spożywania zróżnicowanych potraw, bogatych w warzywa,stwarzanie okazji do poznawania nowych smaków,oswajanie z wyglądem warzyw i zapoznanie z ich wartościami odżywczymi, wdrażanie do samodzielnego komponowania posiłków i robienie prostych potraw według przepisów kulinarnych.

"W zdrowym ciele, zdrowy duch"-projekt edukacyjny.

"W zdrowym ciele, zdrowy duch"-projekt edukacyjny.

Główne cele projektu to: promowanie aktywności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe; kształtowanie postaw prozdrowotnych z  wykorzystaniem niekonwencjonalnych przyborów; profilaktyka wad postawy w toku zabaw ruchowych z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku.

Wyzwania Teodora”-ogólnopolski projekt edukacyjny.

 ,,Wyzwania Teodora”-ogólnopolski projekt edukacyjny.

Głównym celem niniejszego projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać

w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym

wyzwaniem.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Alfabet Logopedyczny”.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Alfabet Logopedyczny”.

Głównym celem jest dbanie o właściwą stymulację rozwoju mowy. Dzięki udziałowi możemy pięknie zrealizować cele profilaktyki w grupie oraz wyrównywania szans edukacyjnych wśród dzieci.