ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 17/2020 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MYSŁAKOWICACH

z dnia 31.12.2020r

w sprawie czasowego ograniczenia w całości funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie :
§ 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
§ 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410),
§ 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),
Zarządzeniem Wójta Gminy Mysłakowice w sprawie czasowego zamknięcia Publicznych Przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mysłakowice.,

zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zamyka się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 08 stycznia 2021 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. Opiekunowie dzieci przebywających w bezpośrednim kontakcie z osobami zakażonymi zostaną niezwłocznie poinformowani o objęciu kwarantanną dzieci.
§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o.dyrektora Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach- Agata Depciuch

07.12.2020r. Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach powraca do prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w trybie stacjonarnym

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 16/2020
DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MYSŁAKOWICACH
z dnia 03.12.2020r

w sprawie odwołania czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym w Mysłakowicach wprowadzonego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej1)z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. ( Dz. U. 2020r. poz. 1389) oraz Pisma Wójta Gminy Mysłakowice w sprawie powrotu Publicznych Przedszkola do pracy w trybie stacjonarnym dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mysłakowice.,

zarządzam, co następuje:
§ 1.

1. Od dnia 07.12.2020r. Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach powraca do prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w trybie stacjonarnym.
2. Czas pracy przedszkola nie ulega zmianie.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.przedszkole@myslakowicepl oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Zdzisława Dulak – dyrektor Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach

WITAM PAŃSTWA !!!

Przesyłamy zakres materiałów, pomocnych do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla grup których panie nie przebywają na zwolnieniach lekarskich. Materiały zamieszczone są w plikach do pobrania.
Jednocześnie informuję, że nauczycielki w dalszym ciągu będą się kontaktować z Państwem i z dziećmi za pomocą sms, portali społecznościowych, on-line lub telefonicznie, udzielając wszelkiej pomocy w ramach wsparcia.
Ponadto Przedszkole pełni dyżur i można zadzwonić na numer 75 7131 038 lub 571 335 968 aby uzyskać więcej informacji.

Pozdrawiam Państwa serdecznie, życząc zdrowia i spokoju ducha w tej trudnej sytuacji, no i oczywiście macham łapką do swoich słodziaków jak to robiliśmy codziennie w przedszkolu.
Z poważaniem Zdzisława Dulak – dyrektor Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach

PLIKI DO POBRANIA :

Grupa 1 - pobierz
Grupa 2 - pobierz
Grupa 3 - pobierz
Grupa 4 - pobierz
Grupa 5 - pobierz
Logopeda - pobierz plik1 - plik2

Zawieszenie zajęć w Przedszkolu Publicznym w Mysłakowicach

L.dz.PW- 297 /2020

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 15/2020 DYREKTORA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MYSŁAKOWICACH z dnia 23.11.2020r w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym w Mysłakowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na podstawie :
§ 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
§ 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410),
§ 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493),
Zarządzeniem Wójta Gminy Mysłakowice w sprawie czasowego zamknięcia Publicznych Przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Mysłakowice.,

zarządzam, co następuje:
§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie w trybie stacjonarnym działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach w okresie od dnia 25 listopad 2020 r. do dnia 04 grudnia 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach- Zdzisława Dulak

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

Państwo polskie jest wielką, bezcenną wartością. Trzeba było walki i pracy, potu i krwi kilku pokoleń, aby Polska po pierwszej wojnie światowej mogła wrócić na mapę Europy. Potrzebny był ogromny wysiłek i determinacja, żeby obalić komunistyczną władzę, wyrwać się spod podkutego buta Moskwy i po raz drugi w XX wieku odzyskać niepodległość na przełomie lat 80-tych i 90-tych. My współcześni Polacy mamy wreszcie własne, demokratyczne państwo. Współtworzymy społeczeństwo otwarte, cieszymy się pełnią praw obywatelskich. Możemy się organizować, w swobodny sposób wyrażać własne przekonania, opinie i poglądy.

Warsztaty edukacyjne z zakresu tradycji ludowych tworzenie kwiatów z papieru i tkaniny lnianej

Koło Gospodyń Wiejskich w Mysłakowicach przeprowadziło w dniu 11.09.2020r.:
„Warsztaty edukacyjne z zakresu tradycji ludowych tworzenie kwiatów z papieru i tkaniny lnianej” w ramach projektu grantowego „Inicjatywy na rzecz wzmacniania kapitału społeczności i organizacji, w tym edukacji w zakresie ochrony środowiska i przeciw działania zmianom klimatu” dla operacji „ Strój lokalny, jako element integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi i gminy Mysłakowice”.

Oficjalnego otwarcia warsztatów dokonał wice-wójt Grzegorz Truchanowicz i pani Marianna Ostrowska – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, na otwarciu byli też przedstawiciele Rady Gminy.
Uczestnicy warsztatów pod nadzorem prowadzącej pani Anny Kotyły wykonywali kwiaty z papieru i tkaniny lnianej. W tracie warsztatów objawiło się wiele osób uzdolnionych manualnie.

Uczestnikami warsztatów byli też przedstawiciele organizacji, które wspierają projekt KGW tj.: z Gminny Ośrodek Kultury i Publiczne Przedszkole w Mysłakowicach oraz Stowarzyszenie „Nasze Marczyce”.

Przebieg warsztatów i wykonane prace można zobaczyć na załączonych fotografiach.


Przewodnicząca KGW
Maria Patejuk - Stenzel