Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „SensoSmyki”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „SensoSmyki”

Program ma na celu dostarczenie dzieciom żłobkowym, przedszkolnym   i szkolnym, oraz ich wychowawcom i rodzicom narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy.