Pierwszy dzień

Pierwszego dnia w nowym przedszkolu, na dzieci czekała słodka niespodzianka. Wójt Gminy Mysłakowice witał najmłodszych smakołykami.