Oświadczenia woli

UWAGA !!! ZAKWALIFIKOWANIE KANDYDATA NIE JEST JEDNOZNACZNE Z JEGO PRZYJĘCIEM DO PRZEDSZKOLA.

DO 12.04.2024 RODZICE ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI MUSZĄ ZŁOŻYĆ POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA.