Lista kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach w roku szkolnym 2024/2025

Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola Publicznego

w Mysłakowicach w roku szkolnym 2024/2025 r.

1 Julia B.

2 Adam M.

3 Olivia K.

4 Antoni Ł.

5 Mia S.

6 Sara S.

7 Michalina T.

8 Mikołaj K.

9 Karolina F.

10 Tymoteusz H.

11 Jakub W.

12 Dominik K.

13 Halina G.

14 Michał O.

15 Miłosz S.

16 Nikodem Ł.

17 Hanna B.

18 Jan J.

19 Amelia K.

20 Mateusz J.

21 Bruno P.

22 Lilianna K.

23 Liliana F.

24 Wiktoria D.

25 Julian K.

26 Iga K.

27 Kinga M.

28 Marika M.

29 Martyna D.

30 Gaja M.

31 Leon K.

32 Lena P.

33 Zuzanna W.

34 Klara K.

35 Wojciech K.

36 Magdalena J.

37 Blanka P.

38 Michalina D.

39 Bruno W.

40 Antoni K.

41 Stanisław W.

42 Marcel K.

43 Julia K.

44 Antek J.

45 Tymoteusz P.

46 Kamil G.

47 Antoni B.

48 Wiktor K.

49 Oliwia J.

50 Marcelina K.

51 Tymon C.

52 Oliwier S.

53 Liliana J.

54 Julia C.

55 Eliza W.

Lista kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego

w Mysłakowicach w roku szkolnym 2024/2025 r.

1 Maria G.

2 Igor G.

3 Franciszek Br.

4 Gabriela J.

5 Liliana Ś.

6 Jakub U.

Lista kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola Publicznego

w Mysłakowicach w roku szkolnym 2024/2025 r. – rezygnacja ( brak

oświadczeń woli)

1 Aleksandra G.

2 Adrian J.

3 Nadia K.

4 Liliana Dz.

Najniższa liczba punktów decydująca o przyjęciu kandydata do Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach w 1 etapie postępowania rekrutacyjnego  - 1 pkt,

Najniższa liczba punktów decydująca o przyjęciu kandydata do Przedszkola Publicznego w Mysłakowicach w 2 etapie postępowania rekrutacyjnego  - 15,158 pkt,

Oświadczenia woli

UWAGA !!! ZAKWALIFIKOWANIE KANDYDATA NIE JEST JEDNOZNACZNE Z JEGO PRZYJĘCIEM DO PRZEDSZKOLA.

DO 12.04.2024 RODZICE ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI MUSZĄ ZŁOŻYĆ POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2024/2025

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2024/2025

Adam M.

Adrian J.

Aleksandra G.

Amelia K.

Antek J.

Antoni B.

Antoni K.

Antoni Ł.

Blanka P.

Bruno P.

Bruno W.

Dominik K.

Eliza W.

Franciszek B.

Gabriela J.

Gaja M.

Halina G.

Hanna B.

Iga K.

Igor G.

Jakub U.

Jakub W.

Jan J.

Julia B.

Julia C.

Julia K.

Julian  K.

Kamil  G.

Karolina F.

Kinga M.

Klara  K.

Lena P.

Leon K.

Liliana D.

Liliana F.

Liliana J.

Liliana Ś.

Lilianna K.

Magdalena J.

Marcel K.

Marcelina K.

Maria G.

Marika M.

Martyna D.

Mateusz J.

Mia S.

Michalina D.

Michalina T.

Michał O.

Mikołaj K.

Miłosz S.

Nadia K.

Nikodem Ł.

Olivia K.

Oliwia J.

Oliwier  S.

Sara S.

Stanisław W.

Tymon C.

Tymoteusz H.

Tymoteusz P.

Wiktor K.

Wiktoria D.

Wojciech K.

Zuzanna W.

UWAGA !!! ZAKWALIFIKOWANIE KANDYDATA NIE JEST JEDNOZNACZNE Z JEGO PRZYJĘCIEM DO PRZEDSZKOLA.

DO 12.04.2024 RODZICE ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI MUSZĄ ZŁOŻYĆ POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA W POSTACI PISEMNEGO OŚWIADCZENIA.

„Dziel się Uśmiechem”

„Dziel się Uśmiechem”

Program profilaktyczno-edukacyjny podczas którego dzieci poznają zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, a także dowiadują się jak zapobiegać próchnicy zębów w 4 prostych krokach. Działania edukacyjne podejmowane w ramach akcji mają utrwalać u dzieci właściwe nawyki oraz zmniejszać skalę problemu próchnicy w Polsce.

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”

 to największy ogólnopolski program edukacyjny o tematyce ekologicznej dla przedszkoli. Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „SensoSmyki”

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „SensoSmyki”

Program ma na celu dostarczenie dzieciom żłobkowym, przedszkolnym   i szkolnym, oraz ich wychowawcom i rodzicom narzędzi i inspiracji, które będą zachętą do wielozmysłowego poznawania i odkrywania świata oraz wpłyną na harmonijną pracę układu nerwowego dzieci poprzez odpowiednią stymulację zmysłów oraz będą sprzyjały rozwojowi mowy.